Hur bygger man en robot? På HUMlab kan du bygga en egen robot och få upp ögonen för nya möjligheter.

Den 7 mars håller HUMlab-X på konstnärligt campus en kortkurs i robotbygge. Utan några förkunskaper kan den nyfikne pröva på att bygga en enklare robot. Hur den utformas är upp till deltagaren själv. Till exempel kan roboten med hjälp av rörelse- och ljussensorer ta sig runt utan att krocka med något. Carl-Erik Engqvist är en av de kursansvariga.
– Kursen är på nybörjarnivå och öppen för alla, men vi vill gärna locka konststudenter, säger han.

CARL-ERIK ÄR SJÄLV konstnär och ser kursen som mer än en kurs i robotbygge. Han tror att den på ett konkret sätt kan visa att det finns fler användningar för en sak än vad man tror. Han hoppas att kursen kan öppna ögonen för vad som kallas ”divergent thinking”.
– Man kan se nya möjligheter genom att dekonstruera saker och sedan bygga upp det igen, kanske till något helt nytt med andra egenskaper än tidigare. Kursen är ett bra sätt att förstå det och för att förstå hur man kan skapa nya förutsättningar genom att kombinera kod, elektronik och teknik.

KORTKURSEN ÄR ETT samarbete mellan HUMlab och Konsthögskolan i Umeå. Liknande kurser har getts tidigare, men utan att fokusera på det konstnärliga. Kortkursen är en i raden som ges inom kursprogrammet ”Electronic Knittning Circle”. Inget moment kräver förkunskaper. I kurserna får man lära sig att utnyttja förhållandet mellan teknik och konst för att skapa nya möjligheter.

ROBOTAR I SIG ÄR inget speciellt nuförtiden, enligt Carl-Erik Engqvist. Däremot tror han att förståelse för avancerad teknik kan bli allt mer intressant.
– Det ligger i tiden att lära sig hur man gör saker själv. Det finns så mycket avancerat idag som vi köper utan att vi förstår oss på det. Som mobiltelefoner till exempel. Det verkar som rena magin om man inte vet hur de fungerar. Jag tror att kursen kan ge insikten att man kan göra avancerade saker själv. Man behöver inte förhålla sig passiv till tekniken.

PATRIK ISACSSON