Umeå universitets arkitektutbildningar på kandidat- och masternivå håller hög kvalitet, menar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en ny utvärdering.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har utvärderat tolv utbildningar i arkitektur vid fyra av landets universitet och högskolor: Umeå universitet, Chalmers Tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds universitet. Samtliga examina har fått omdömet ”hög kvalitet”. UKÄ anser alltså att ingen av utbildningarna i landet håller vare sig ”bristande” eller ”mycket hög kvalitet”.

– Vår utbildning är inte bara den nyaste i Sverige utan vilar till skillnad från de andra på en konstnärlig grund, ett särdrag som visat sig framgångsrikt och attraherar många sökande till våra utbildningar, säger Staffan Andersson, prodekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

I Universitetskanslersämbetets ligger fokus på studenternas examensarbeten. Övriga underlag är lärosätenas självvärderingar och studenternas erfarenheter, liksom enkäter till tidigare studenter.