51 studenter vid Umeå universitet blev ifjol varnade eller avstängda efter att ha fuskat i sina studier. Plagiering är den vanligaste fuskmetoden.

Antalet studenter som blivit föremål för en disciplinär åtgärd vid svenska universitet och högskolar har ökat stadigt de senaste åren. Men nu har ökningen avstannat.

UNDER 2012 BLEV TOTALT 801 studenter i Sverige avstängda eller varnade – vilket bara är 11 fler än året innan. Det visar Universitetskanslersämbetets årliga rapport om högskolornas disciplinärenden. Den vanligaste påföljden vid fusk är att studenten blir avstängd. Av de 801 studenterna blev 621 avstängda och 180 fick en varning.

UMEÅ UNIVERSITET tillhör de fyra universitet och högskolor där mer än 50 studenter stängts av eller varnats under fjolåret. 20 umeåstudenter har blivit avstängda och 31 har fått en varning. Satt i relation till antalet helårsstudenter vid respektive universitet blir siffran något mindre dramatisk – 0,30 procent av helårsstudenterna i Umeå fick ifjol en disciplinär påföljd, vilket är en andel som ligger nära genomsnittet.

– MÅNGA UNIVERSITET och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det ”fuskas” mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk, verksjurist på Universitetskanslersämbetet, i ett pressmeddelande.

PLAGIERING ÄR fortfarande den vanligaste orsaken till att studenter varnas eller stängs av. Under 2012 gjorde 460 studenter sig skyldiga till plagiering. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2011.