Nio studenter i Umeå blev förra året avstängda och 23 varnade efter fusk i samband med studierna. Men nationellt sett ligger fuskandet i Umeå på en relativt låg nivå.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, sammanställer varje år antalet fuskärenden vid landets lärosäten. Siffrorna från förra året visar att fuskfallen för första gången på flera år minskade något. I fjol blev 736 studenter i landet föremål för en disciplinåtgärd, en minskning med åtta procent jämfört med året innan. Av de studenter som fälldes för fusk blev 555 avstängda och 181 fick en varning.

Trots minskningen av fusk totalt sett ökade antalet plagieringsfall. För första gången var det ifjol också fler kvinnor än män som fälldes för fusk.
– Plagiering är som tidigare år den i särklass vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda eller varnade. Förra året inträffade nästan 500 plageringsfall. Majoriteten av de påkomna studenterna blev avstängda, säger UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk.

Efter plagiering är de vanligaste fuskmetoderna fusklappar och otillåtna hjälpmedel (till exempel mobiltelefon) och olika former av otillåtet samarbete.

Vid Umeå universitet är ”fuskfaktorn” 0,20. Det innebär att de 32 studenter som fälldes för fusk under fjolåret utgör 0,20 procent av samtliga studenter i Umeå. Det är en bit under genomsnittet för landets lärosäten, som är 0,25 procent. Umeå tillhör den tredjedel av lärosätena som hade minst antal fuskärenden som slutade med ”fällande dom”.

Klart mest fuskades det, sett till antal studenter, under förra året på Södertörns högskola, med en ”fuskfaktor” på 0,68 procent. Minst disciplinärenden hade Göteborgs universitet, där bara 0,06 procent av studenterna blev varnade eller avstängda av disciplinnämnden.

Bertil Janson