Titeln, ”Between the Devil and the Deep Sea”, syftar på tiden som gått sedan studenterna på Konshögskolan i Umeå påbörjade master-utbildningen. Nu är de snart klara – och i helgen öppnade examensutställningen på Bildmuseet.

I lördags öppnade examensutställningen för avgångseleverna från masterprogrammet på Konsthögskolan i Umeå, som kan ses fram till den 31 maj. Totalt är det 14 studenter som ställer ut, och eftersom alla studenterna har undersökt olika teman och arbetat i vitt skilda tekniker är det inget enhetligt tema på utställningen.

Utställningens titel ,“Between the Devil and the Deep Sea” syftar på tiden som har gått sedan studenterna påbörjade masterutbildningen och den kommande starten på deras professionella karriärer.

I sina examensarbeten har Loes Degener och Douwe Mulder, båda ursprungligen från Nederländerna, undersökt vår tids “addiction to growth”. Bland annat i just den statistikberoende museikontexten. Genom konceptet “Make you visit count” låter de besökarna själva få upp besökssiffrorna genom att passera samma sensorer flera gånger och på så sätt vill de demokratisera det rådande värderingssystemet.

Idag mäts hur framgångsrikt, till exempel, ett museum är ofta i besökssiffror. Samtidigt är konst något som i sin konstitution svårligen låter sig kvantifieras. Varför är det så och vad händer i den här kollisionen?

Swetlana Heger är professor på konsthögskolan i Umeå och har varit handledare för konsteleverna under två år. Som konstnär är det en svår arbetsmarknad som väntar – 80 procent av dem som utbildas vid konstskolor kommer inte att arbeta som konstnärer. Många kommer att röra sig i relaterade fält och till exempel arbeta på institutioner som just museum.

I sitt till synes minimala examensarbete undersöker Jonas Westerlund en del av arbetslivet som konstnär. Verket heter “The Volunteer Host” och det enda fysiska objektet är en liten bricka, prydd med ett “J”, som Jonas Westerlund bär – och Jonas själv. Under de två veckor utställningen pågår kommer han att fungera som en frivillig värd och berätta om utställningen.

Swetlana Heger betonar att det har varit en viktig del av masterutbildningen att studenterna har fått arbeta med Bildmuseet, som ett komplement till konsthögskolans egna utställningslokaler. Det har givit studenterna en bild av hur konstnärskapet praktiskt fungerar – både som den “vita kub” institutionen är men även allt det praktiska kring det – att bygga upp en utställning och prata med pressen till exempel. Som ett ytterligare led i mötet med verkligheten kommer utställningen även att satellitvisas på galleri Andersson/Sandström mellan den 4 och 18 juni.

Under utställningstiden kommer det även att vara samtal, workshops och visningar av examensutställningen – mer information finns på Bildmuseets hemsida.

Text och foto:
Viktoria Ottosson