”Konstvandring på Umeå universitet – En guide till konsten på campus”. Så heter den konstguide som lanseras den 24 april.

I Vertex nr. 9/2012 kunde man läsa om det rika konstutbudet som finns utspritt på campus. I artikeln nämndes att en konstguide var på gång. Nu är den här och klar att sjösättas i samband med ett Kultur på campus-arrangemang i Ljusgården, Lärarutbildningshuset, den 24 april. Det är Umeå universitet, Statens konstråd och Akademiska hus som tillsammans lanserar guiden.

SAMTIDIGT presenteras en digital version i form av en webb-app för mobiltelefoner. Brita Täljedal, till vardags museiintendent vid Bildmuseet och även konsthandläggare vid Umeå universitet,  är en av bokens tre redaktörer.
– Arbetet har gått bra, det har varit ett stort jobb och vi har precis skickat den till tryck, säger Brita Täljedal när Vertex pratar med henne i början av april. Guiden har varit efterfrågad och nu när det är kulturhuvudstadsår och universitet firar 50-årsjubileum nästa år var det hög tid att ordna det.

I BOKEN, som kommer att utges i litet pocketformat, återfinns 65 av de totalt cirka 1 200 konstverk runt om på campus. Urvalet var i slutändan ganska lätt, tycker Brita Täljedal,  då de fokuserade på den konst som är mest fysiskt tillgänglig.
– Av de 1 200 verken är de flesta ganska små eller finns i lokaler som inte är tillgängliga.
Vad kommer boken att kosta?
– Det är inte helt fastslaget, men jag skulle tro att det landar på runt en hundralapp.
Ska ni erbjuda studentrabatt?
– Det var ju en jättebra idé. Det ska vi helt klart försöka ordna.
Den första upplagan av boken släpps bara på svenska, medan webb-appen även finns på engelska. Under lanseringsarrangemanget den 24 april uppträder countrybandet halm.

ANDERS SAMUELSSON