April, med alla blytunga deadlines och pockande livsval, är en av de minst lev-i-nuet-vänliga perioderna på året, noterar Julia Bergstrand.

Namn: Julia Bergstrand. Ålder: 22. Pluggar: Kandidatprogrammet i språk. Bor: Mariehem.
Namn: Julia Bergstrand. Ålder: 22. Pluggar: Kandidatprogrammet i språk. Bor: Haga.

Vi ombeds att leva i nuet. Fånga dagen. Att minnas John Lennons ord : ”Life is what happens while you are busy making other plans”. Ett nuläge vars kvalitet dock kan maximeras till sin fulla potential genom en strategi som innebär en noggrann planering inför morgondagen. Så att man inte får några obehagliga överraskningar. För att undvika ett scenario där man själv står kvar på perrongen när tåget med ens framtid väljer att rulla iväg. Bildligt talat förstås – alla vet att framtiden tar sig fram på cykel.

APRIL MÅNAD ÄR i min mening därför en av de minst lev-i-nuet-vänliga perioderna på året, eftersom vi i redan slutet av påskhelgen kommer att ha passerat ett flertal deadlines med en i synnerhet blytung vikt. Jag syftar på högskoleprovet, som infaller i morgon, och den stundande 15 april (som är sista dagen för ansökningar till höstterminen 2014).

DET GÅR SJÄLVKLART att rätta upp en viss mån av felsteg och hamna på rätt stig även i efterhand, men helst – helst av allt – så ska all ut-klurning som behövs göras vara klar till tisdag vecka 16. För att göra det så enkelt som möjligt för alla inblandade parter.

JAG MINNS HUR VI under andra året på gymnasiet en gång fick uppgiften ifrån vår mentor att föreställa oss vår utgångspunkt fem år framåt i tiden. Detta var under våren 2009, vilket ironisk nog gör att jag just nu befinner mig på punkten för ett fem år långt hopp ifrån det tillfället. Säga vad man vill om hypoteser, men i min mening är det mest intressanta med hypoteserna just mätbarheten i deras precision av vad som inte kommer att inträffa.

FÖR PRECIS SOM i matematik-delen i Högskoleprovet så handlar resultatet i slutändan om din intuitions förmåga. Den färdighet som gör att din hjärna, inom loppet av bara ett par sekunder, kan berätta för dig vilket av följande svarsalternativ som mest troligt visar på värdet av x.

I EKVATIONEN med framtidshypoteser, vilka faktorer beräknar vi efter? Och vilken inverkan har talet x?
X = det allra mest okända = vår egen verklighet.

JULIA BERGSTRAND