Grundläggande projektarbetstekniker tidigt i utbildningen vore något att satsa på för att göra dessa eviga grupparbetsmoment mer meningsfulla, menar Jenny Pira.

Jenny Pira läser medie- och kommunikations-vetenskap i Umeå.
Jenny Pira läser medie- och kommunikations-vetenskap i Umeå.

Programmet för strategisk kommunikation sitter just nu med grupparbeten som aldrig förr och en diger del av programmets examinationsuppgifter präglas av detta stressfyllda moment. Inget avlastande eller dynamiskt, oftast bara ett test på hur väl en grupp klarar av att förstå varandra, uppgiften och organisera sig där utefter.

Även i grundskolan är det mycket tjat om denna arbetsform. Det eviga syftet är ”att förbereda oss inför arbetslivet, där man faktiskt inte får välja vilka man ska arbeta med.” Och förklaringen är väl korrekt i det mest väsentliga och jag kan med viss olust köpa den, men hur kommer det sig att vi från grundskolan till döden sällan får några direkt användbara verktyg för denna återkommande arbetsform?

Tänk så mycket tid och energi som gått till djupinlärning om vi tidigt arbetat med ordentliga instrument för hur individer mest effektivt arbetar i grupp, förhandlar och hur problem konstruktivt kan bemötas. För det vore väl ändå inte så svårt att tidigt lära barn och unga hur de bättre kan samarbeta mot gemensamma mål. Materialet finns, så varför inte tidigt skapa en vana som gynnar dem resten av det arbetsamma livet?

Ändå återupprepar vi allt som oftast samma dysfunktionella beteende om och om igen oavsett utbildningsnivå. Vanan sitter för hårt. Det kanske sker marginella förbättringar men grundmodellen följer för det mesta samma halvhjärtade mönster som, vid minsta utrymme för tolkning, motarbetar all handlingskraft. Mycket energi går istället åt att smörja den underliggande friktionen som skapas när människor tycker, tänker och arbetar olika.

Det skiljer sig säkert mellan skolorna, men enligt min mening finns det många ämnen som kan ändras och läggas till. Till dessa hör mer varierad logik än enkelspårig matte, tidigt introducerad retorik, utökad livskunskap och så klart grundläggande projektarbetstekniker tidigt i utbildningen. Kanske skulle det skapa smidigare samarbeten i framtiden med mindre konflikter, stress och missförstånd.

Jenny Pira