David Seekell får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet. Hans forskning handlar primärt om sjöar och sjöars funktion i samband med klimatförändringar.

– Priset är särskilt speciellt för mig eftersom det uppmärksammar den forskning som jag gjort efter mitt avhandlingsarbete, när jag har arbetat utan vägledning av en handledare. Jag känner en stark motivation för att fortsätta detta arbete, säger David Seekell.

Förutom sin forskning i ämnet har han också engagerat sig i doktoranders möjligheter till internationella utbyten via ett utbytesprogram.

David Seekell föddes 1986 Massachusetts, USA. Han disputerade 2014 med en avhandling inom miljövetenskap vid University of Virginia, USA och rekryterades samma år till Umeå universitet för att förstärka forskningen kring ekologiska frågor. Han är nu verksam vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Priset består av 50 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets Vårpromotion den 18 maj.