Personalvetarstudenterna Annie Berglund och Martina Löfstedt vid Umeå universitet får i dag ett uppsatsstipendium på 20 000 kronor.

Det är Organisationen Framtidens välfärd som i dag delar ut två uppsatsstipendier inom områdena ledarskap och samhälle. Ett av stipendierna går till umeåstudenterna Annie Berglund och Martina Löfstedt, som i sin uppsats Strategisk planering eller brandkårsutryckningar? undersökt hur ledande tjänstemän inom Lyckseles kommunala organisation arbetar med strategisk samverkan över förvaltningsgränserna. Uppsatsen är gjord på uppdrag av kommunen och beskriver svårigheterna med att kommunicera och planera mellan förvaltningarna.

Det andra stipendiet går till personalvetarstudenterna Maja Fransson och Emma Mårtensson vid Uppsala universitet. Prisutdelningen, där varje uppsats belönas med ett stipendium på 20000 kronor, sker i dag på Framtidsmässan i Stockholm.