Fysikern Aleksandra Foltynowicz,  Umeå universitet,  har gjort sin postdoktorperiod i USA och får nu tre miljoner i hemvändarbidrag i den femte omgången av Ingvar Carlsson Award. Hon ska utveckla nya spektroskopiska metoder baserade på optiska frekvenskammar för detektion av molekyler i gasfas.

Bakom bidraget står Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

– Det känns bra! Med detta bidrag kan jag anställa en postdoktor och en doktorand och tillsammans med anslag från Vetenskapsrådet, fakulteten och Kempestiftelserna så har jag fått goda förutsättningar att starta upp mitt projekt och min forskningsverksamhet.

Aleksandra Foltynowicz, född 1981, är ursprungligen från Polen. 2003 kom hon som utbytesstudent till Umeå universitet, där hon sedan påbörjade sin forskarkarriär inom fysik.