Tillfälliga anställningar – allt mer vanligt inte minst bland unga – ökar risken för psykisk ohälsa, skriver Anna-Karin Waenerlund, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 4 oktober.

Anna-Karin Waenerlund har undersökt hur tillfälliga anställningar är kopplade till psykisk ohälsa. Resultatet är tydligt och visar att en högre andel tillfälligt anställda upplever psykiska besvär och skattar sitt allmänna hälsotillstånd sämre än tillsvidareanställda.

Både hur länge man har jobbat som tillfälligt anställd och hur osäker kontraktsformen är har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest. Detta gäller både kvinnor och män.