Två kårer i Umeå får diplom av IQ, organisationen som vill bidra till en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar. Studenthälsan och Kyrkan på campus får också ta emot ett diplom av IQ.

I våras arrangerade Studenthälsan och Kyrkan på campus temaveckan Vila, Växa, Vara – om studentliv och alkoholkultur. Det är denna satsning som uppmärksammas av IQ när tre diplom ska överlämnas till Retentionsgruppen vid Umeå universitet, som innefattar Studenthälsan, Kyrkan på campus, Skogshögskolans studentkår, Umeå medicinska studentkår, Umeå studentkår  och Umeå naturvetar- och teknologkår.

Studenthälsan och Kyrkan på campus får diplom för arrangemanget av temaveckan. Skogshögskolans studentkår får diplom för Alkoholfri Bartenderutbildning som arrangerades under temaveckan, medan Umeå medicinska studentkår får diplom för engagemanget i Alkoholfri Harry Potter-sittning som arrangerades i kårhuset Villan i april, detta i samarbete med samtliga studentkårer i Umeå.

Diplomutdelningen sker tisdag 25 oktober kl. 10.00 i Lindellhallen, Samhällsvetarhuset.