Slutbetyget årskurs 9 i grundskolan påverkar i hög grad om och vart man sedan flyttar. De som har högt betyg och sedan läst vidare på universitet väljer i hög grad storstäder.

Det visar Sofia Tano, doktorand vid Handelshögskolan Umeå universitet i sin avhandling Migration och regional sortering av kunskaper. Med hjälp av svensk registerdata har hon analyserat unga människors flyttmönster – från deras första flytt fram till dess att de nått 30-årsåldern.

– Det skolbetyg som elever får i årskurs 9 och om de väljer att studera vidare eller inte har stor betydelse för vart de sedan flyttar, och även vem de väljer som partner, säger Sofia Tano i ett pressmeddelande.

Universitetsutbildade med höga betyg är mer benägna att träffa en högutbildad partner.

– Är man ett så kallat ”power couple” – där båda har universitetsutbildning – är sannolikheten ännu större att man flyttar till Stockholm, Göteborg eller Malmö, säger Sofia Tano.

Den 28 mars kl. 13.15 försvarar hon sin avhandling i Hörsal E, Humanisthuset.