Det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Det menar en klar majoritet av studenterna i en färsk undersökning, där det även framkommer att en tredjedel har avstått från att göra något de hade tänkt eller borde göra för att de druckit alkohol dagen innan.

Det är organisationen IQ som genomfört undersökningen bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och studentnationer i Sverige.

58 procent anser att det finns traditioner i studentlivet där det alkoholkonsumtion är en självklarhet. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol.

– Det vi kan konstatera är att det fortfarande finns en stark alkoholkultur på många universitet och högskolor. En alkoholkultur som påverkar många studenter negativt och dessutom gör studentlivet exkluderande för många, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ, i ett pressmeddelande.                                                          

57 procent av de svarande anser att alkohol i måttliga mängder fyller en positiv funktion i sociala sammanhang inom studentlivet.

Läs även: Riskbruk av alkohol utbrett bland studenter