Författaren Sara Lidmans sätt att tala fångade många åhörare, vare sig det handlade om kriget i Vietnam eller om skogsavverkning i Norrland. Idéhistorikern Sverker Sörlin har studerat Sara Lidmans tal och talekonst och ger i sin föreläsning en ingående bild av Sara Lidman som talare.

Universitetsbiblioteket (UB), Forskningsarkivet, den 10 oktober kl. 19.00–20.00. Gratis inträde.