Erik Lindenius, lektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, får Umeå studentkårs pedagogiska pris 2019.

Erik Lindenius får priset för ”sitt engagemang, sin hängivenhet och innovationsbenägenhet” och för att han ”har visat att undervisning kan vara rolig och lustfylld även på universitetsnivå”, som det heter i motiveringen.

Umeå studentkår har också delat ut sitt Studievägledarpris, som  i år går till Francine Ferretti Horst, Studentcentrum.

Pristagarna får sina diplom i samband med Umeå universitets vårpromotion den 18  maj.