Det handlar om problem för studenter som återkommer, i liknande form, år efter år. Men även om kollektivet som bor i rivningshuset mitt i stan, stora sjöslaget mitt på campus, priset på kurslitteraturen och umeåstudenternas inställning till cannabis. Med mera. Nu finns Vertex alla utgåvor under hösten som bläddringsbara PDF-tidningar i Vertex arkiv.