Ett av kulturanalysprogrammen i Umeå får mycket bra betyg i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Utbildningen mot kandidatexamen får omdömet ”mycket hög kvalitet, medan varianten mot magisterexamen bedöms ha ”hög kvalitet”.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat nio kulturvetenskapliga utbildningar i landet. De ges vid universiteten i Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Samtliga får godkänt, det vill säga omdömet ”hög kvalitet”. Kulturanalysprogrammet mot kandidatutbildning är en av de två utbildningar som får omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Se omdömet för din utbildning här.