Hillevi Wahl, journalist och författare, växte upp i en familj med missbruk och medverkade nyligen i SVT:s Djävulsdansen om medberoende. Den 21 oktober kommer hon till Umeå universitet för att under en lunchföreläsning berätta om sina erfarenheter, om att överleva och bryta destruktiva mönster. Föreläsningen, som är gratis, hålls i Ljusgården, Lärarutbildningshuset, tisdag den 21 oktober kl 12.10–13.00.

Arrangörer är Västerbottens läns nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund, Studenthälsan vid Umeå universitet, Kyrkan på Campus, Studentkårerna och Svenska kyrkan.