Mindre undervisningstid men tillgång till ny teknik och nästan oändlig information leder till att dagens studenter får ett allt större ansvar för att välja ut och bestämma utbildningarnas innehåll. Istället för att konsumera kunskap står de ofta för produktionen, vilket leder till en maktförskjutning från lärare till student. Med friheten följer både osäkerhet och behov att förändra utbildningarna.

–Synen på undervisning och lärande förändras i grunden och ställer utbildningsansvariga inför stora utmaningar, säger Peter Bergström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Han har i sin avhandling ”Designa för det okända” följt och intervjuat lärare och studenter i de nätbaserade utbildningarna till lärare respektive specialistsjuksköterska.