Landets nätstudenter blir allt yngre. 14 procent av nätstudenterna är 22 år eller yngre och nästan var fjärde student läser hela eller delar av utbildningen på nätet. Det visar ny statistik från SCB.

Andelen nätstudenter i Sverige har ökat med 41 procent mellan 2005 och 2010. Nästan var fjärde student läser nu hela eller delar av sin utbildning på nätet. De snabbast växande nätutbildningarna återfinns inom humaniora och teologi. Juridik och samhällsvetenskap att vara det populäraste ämnesområdet, med 48 procent av nätstudenterna.

Två tredjedelar av nätstudenterna är kvinnor och en tredjedel män, en siffra som legat relativt konstant de senaste åren.

– Frågan är vad vi kan göra för att männen inte ska missa tåget och stå utan den formella kompetens som framtidens globala arbetsmarknad kräver, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan i Dalarna.