Johan Marklund, som läser kulturjournalistprogrammet vid Umeå universitet, gör från den 15 oktober till den 7 december praktik på Vertex redaktion. Han är särskilt intresserad av sport och kommer under praktikperioden bland annat att skriva artiklar som handlar om gränszonen mellan student- och universitetslivet och sportvärlden. Johan Marklund har tidigare gjort praktik på Enköpingsposten.