Umeå universitets utbildningar har fått fina betyg ut i de utvärderingar som Högskoleverket (HSV) presenterat under året. Därför föreslår regeringen i budgetpropostionen att Umeå universitet ska få 9,2 miljoner kronor extra 2013.

– Det här innebär att Umeå universitet tilldelas nästan 10 procent av de kvalitetsbaserade resurer som fördelas i landet, en mycket hög andel sett till den utbildningsvolym vi har, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning, i ett pressmeddelande

Hittills har HSV hunnit utvärdera en knapp femtedel av landets utbildningar. Umeå universitet har i granskningarna fått högst andel utbildningar med omdömet ”hög” eller ”mycket hög” kvalitet i jämförelse med andra universitet.

På grund av det rådande konjunkturläget och den fortsatt höga efterfrågan på utbildning föreslår regeringen en tillfällig satsning på högskoleplatser för perioden 2013–2015. För 2013 beräknas 12,5 miljoner kronor till Umeå universitet. Utöver detta ska viktiga vårdutbildningar byggas ut.