Högskoleverket har utvärderat 23 utbildningar i folkhälsovetenskap vid 15 lärosäten. Tre av utbildningaran får omdömet mycket hög kvalitet, däribland Umeå universitets masterutbildning. 13 utbildningar, bland annat Umeå universitets magisterutbildning, anses hålla hög kvalitet. 7 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet.

– Det är mycket glädjande att Umeå universitet återigen får det högsta betyget av Högskoleverket och det är extra roligt att det går till en utbildning med en mycket stark internationell profil, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

I ämnet folkhälsovetenskap studeras hälsan i befolkningen och hälsans bestämningsfaktorer, hälsoförändringar, fördelningen av hälsa mellan olika befolkningsgrupper samt hur man kan påverka hälsoutveckling och ojämlikheter i hälsa. Umeåprogrammet har en inriktning mot globala hälsofrågor och rekryterar till största delen studenter från låg- och medelinkomstländer. Under det gångna läsåret har 60 studenter från 27 länder studerat vid Umeå International School of Public Health.