Rekordmånga sökte till högskolan inför höstterminen 2013 – samtidigt som landets högskolor och universitet har plats för allt färre studenter. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet och SCB.

Av de nya sökande, som inte studerat på högskolan tidigare, blev 44 procent antagna. Det är fyra procentenheter lägre än höstterminen 2012.

Det är första gången det sker en sådan kraftig nedgång mellan två läsår. Konkurrensen om platserna är alltså betydligt större än tidigare. Psykologutbildningen hade det högsta sökandetrycket.