Umeå spelberoendeförening anordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en öppen föreläsning om spelberoende.

Jack Winberg, psykolog, föreläser om biologiska mekanismer bakom spelberoende och andra beroendesjukdomar. Representanter ifrån Umeå spelberoendeförening om livshistorier, föreningens kamratstödjande verksamhet, statistisk och lagstiftning med mera.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Tisdag 10 juni kl. 18.00–20.00 i i Blå bandet Västerbottens lokal, Skolgatan 40A. Det bjuds på fika. Anmälan med namn och kontaktuppgift senast 4 juni till spelberoendegruppen[at]hotmail.se.

Se tidigare Vertex-artikel om spelberoende.