Fusk är djupt orättvist och måste få allvarligare konsekvenser. Det menar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Nu har regeringen beslutat om två ändringar i högskoleförordningen. Hädanefter kommer den som fuskar på högskoleprovet stängas av i två år från deltagande i provet, och genom utökade befogenheter kommer Universitets- och högskolerådet kunna bedöma fusk som brott.

Regeringen hoppas att åtgärderna ska avskräcka provdeltagare från att fuska.