De 540 utbytesstudenter som anlände tidigare i veckan har nu börjat bekanta sig med universitetet, campus och staden Umeå. Detta läsår har antalet internationella studenter ökat med 60 studenter jämfört förra läsåret, enligt Umeå universitet.

– Umeå universitet ska vara en plats som samlar olika idéer, tankar och synsätt och där spelar internationella studenter en mycket viktig roll, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Flest utbytesstudenter kommer från Tyskland (122) följt av Frankrike (68) och Kina (40). Totalt sett kommer utbytesstudenterna från 40 olika länder.