Det kan verka logiskt att utbilda fler ingenjörer, men man glömmer att det är i första hand efterfrågan på yrkesverksamma som tidvis har varit mycket hög. Det menar Sveriges Ingenjörer, fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.

Regeringen har avviserat att antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ska öka med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser året därpå.

Intresseorganisationen Sveriges Ingenjörer påpekar att efterfrågan på nyexaminerade ingenjörer ungefär motsvarar genomsnittet för samtliga utbildningar i SCB:s Arbetskraftsbarometer.

– Det vore direkt olyckligt att låta antalet utbildningsplatser styras av tillfälliga toppar i efterfrågan på yrkeserfarna. De som stoppas in ska också komma ut, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Antalet nybörjare till civilingenjörsutbildningarna var hösten 2002 sju procent fler än 1998, påpekar han, men antalet examinerade på programmet efter åtta år var 12 procent färre.

– Frågan är hur många fler examinerade ingenjörer näringslivet kan räkna med, om antagningen ökar med 1 400 utan motsvarande ökning av antalet sökande. Kan det rentav bli färre?

– Högskolans ingenjörsutbildningar är helt enkelt inte arbetsmarknadsutbildningar i den mening regeringen tycks föreställa sig. Gärna fler ingenjörer, men att tillföra 1 400 utbildningsplatser som en arbetsmarknadsåtgärd motverkar på flera sätt det goda syftet säger Peter Larsson.