Chris Heister har av regeringen utsetts till ny ordförande i Umeå universitets styrelse. Hon påbörjar uppdraget den 1 maj.

Chris Heister är sedan 2012 landshövding i Stockholms län, och var tidigare landshövding i Västerbotten. Hon har också tjänstgjort som moderat riksdagsledamot och varit ledamot i styrelsen för Umeå universitet. Nu blir hon alltså ordförande efter Lennart Evrell.

–Umeå universitet har en enorm bredd och spets, och både en stark förankring i regionen och framgång på den internationella arenan. Som ordförande hoppas jag kunna bidra till att stärka universitetets regionala, nationella och internationella position när det gäller utbildning, forskning och samarbete med näringslivet, säger Chris Heister i ett pressmeddelande.