Vad gick snett när studenterna efter 55 år förlorade en fantastisk plats – Scharinska villan – att driva verksamhet på? frågar Arbetarpartiet och skissar på ett svar.

Scharinska Villan. Att rockklubben tar med sig namnet "Scharinska" i flytten kan leda till problem.

Scharinska Villan är en av Umeås få stenbyggnader som förtjänar beteckningen ”en juvel”. Huset uppfördes åren 1904–1905 och har sedan 1960-talets början ägts av Umeå kommun. Kommunen upplät denna fantastiska byggnad till Umeå studentkår. Därför kom Scharinska att även i folkmun kallas för ”Gamla kåren”. Nyligen meddelade Umeå studentkår att de tänker säga upp kontraktet med Umeå kommun, vilket innebär att en 55-årig epok är slut.

Vi måste ställa oss frågan: Vad gick snett? Skälet är att studentkårens utträde ur Scharinska Villan är en oerhörd förlust på mer än ett sätt. Dels förlorar studenterna en fantastisk plats att driva verksamhet på efter 55 år. Dels riskerar Scharinska att säljas till privata intressen – idag finns åtminstone en privat intressent (även om inget är klart). Vems är då felet?

Umeå studentkår tillhör dem som har en skuld i detta. Det är studenternas avgifter som till stor del finansierar kårens verksamhet. Och kåren har just gjort en konkurs med över 700 000 kronor i förluster. Detta blev resultatet av ett misslyckat försök att driva ett nytt Kårhus i den gamla nattklubben Coronas lokaler. Det är andra gången på 15 år som Umeå studentkår lyckas driva krogverksamhet i Coronas lokaler i konkurs.

Då, för 15 år sedan, drev man verksamhet både på Corona och hade ansvaret för verksamheten i Scharinska Villan. De kårpartier som är direkt ansvariga för den senaste konkursen är Vänsterns Studentförbund och Liberala Studenter. Det är uppenbart att Umeå studentkår inte är kapabel att bedriva krogverksamhet.

Umeå kommun har också ett stort ansvar i detta. Ansvaret bestod i att tro för mycket om studentkåren. Kåren har inte behövt betala någon hyra för Scharinska i egentlig bemärkelse. I bästa fall har man betalt driftskostnader (om ens det). Däremot har studentkåren inte behövt avsätta kapital för den förslitning som Villan har utsatts för under många årtionden – en förslitning som tilltog dramatiskt efter 2006 då den ideella verksamheten ersattes av affärsmässig drift i form av en rockklubb.

Detta innebar att ansvaret hamnade inte på två, utan tre bord.
Och vem skulle sätta av pengar för underhållet? Inte kommunen, som hade överlämnat ansvaret till studentkåren. Inte studentkåren, som hade hyrt ut lokalerna till en rockentreprenör. Och inte rockentreprenören, som ju bara betalade vad studentkåren begärde.

När tre har ansvaret, har ingen ansvaret. Därför förföll byggnaden. Från Arbetarpartiets sida vill vi föra fram tre saker:

1. Det är ytterst angeläget att Umeå kommun behåller Scharinska Villan i offentlig regi. Det är en kulturminnesmärkt skatt som måste stå till umebornas förfogande.

2. Studentkåren ska inte bedriva krogverksamhet – något som endast leder till upprepade konkurser och stora förluster. Och när det gäller Scharinska Villan, till ett stort delansvar till byggnadens förfall beroende på att inga pengar satts av till underhåll.

3. Kommunen kan inte låta några amatörer (läs: Umeå studentkår) agera mellanhand och utrustas med det ansvar som det innebär att välja vilka entreprenörer som ska få bedriva verksamhet i ytterst värdefulla lokaler (läs: Scharinska Villan).

Låt oss sluta där vi började. Umeå studentkår har fått vara i detta fantastiska hus sedan 1959. Det är patetiskt att höra dessa historielösa kårpolitiker gnälla över att det har blivit som det har blivit – utan minsta självinsikt i det egna ansvaret. Det enda studentkåren nu kan göra för att på något sätt upprätta sitt skamfilade rykte är att via sina partikamrater i Umeå kommunfullmäktige idka påtryckningar för att Scharinska behålls i kommunal regi. Det är så vi i Arbetarpartiet kommer att agera.

Davis Kaza
Lars-Erik Utberg
Arbetarpartiet