Vår kamp riktar sig mot alla religioner som hotar det sekulära samhällets demokratiska fri- och rättigheter, skriver Arbetarpartiet i ett svar till Vänsterns Studentförbund.

Vänsterns Studentförbund, VSF, förklarar sitt avhopp frÃ¥n Enad Vänsters 1 maj-tÃ¥g med anklagelser mot Arbetarpartiet om ”rasism” (se insändare). Vad är dÃ¥ bakgrunden?

Just nu växer det fram tvÃ¥ parallella rättssystem i bl a Storbritannien, Belgien, Danmark och Sverige. Vid sidan av de existerande domstolarna uppstÃ¥r inofficiella shariadomstolar i en rad europeiska länder. De omedelbara och största förlorarna är invandrarkvinnor och barn. MÃ¥nga som har flytt frÃ¥n exempelvis Iran och Syrien, för att slippa ett brutalt förtryck, drabbas nu återigen av shariadomstolarnas makt. Men nu i sina nya hemländer. Tyvärr är Sverige ett av dessa. FrÃ¥gorna är livsviktiga. Men tragiskt nog har det i en rad länder vuxit fram en form av samarbete mellan just ”vänstern” och islamisterna (som inte ska sammanblandas med vanliga muslimer).

Det politiskt och intellektuellt undermÃ¥liga argumentet för samarbetet mellan islamister och ”vänstern” gÃ¥r ut pÃ¥ att Väst utsatt Mellanöstern för imperialism. Därför ska vi nu acceptera framväxten av shariadomstolar i Europa. Men detta innebär att vi ska acceptera att det islamistiska prästerskapet ges världslig makt – trots att det tog oss tre Ã¥rhundraden att avskaffa det kristna prästerskapets makt. Denna ”logik” innebär dessutom att rättigheterna för kvinnor och barn, samt exempelvis homosexuella, offras.

Muslimer våra viktigaste allierade.

Arbetarpartiet anser att vi dels måste fortsätta kampen mot imperialistiskt förtryck utomlands, dels stödja kampen för kvinnors och barns rättigheter i Mellanöstern. Men även bekämpa att ett nytt (islamistiskt) prästerskap ges världslig makt i europeiska länder. I denna kamp är de muslimer, som accepterar att religionen ska vara en privatsak mellan den troende och gud, våra viktigaste allierade.

Bland vÃ¥ra inspirationskällor finns Maria Hagberg, vars bok vi säljer pÃ¥ vÃ¥ra bokbord. En annan inspiration är Amineh Kakabaveh. Hon är riksdagsledamot för V och leder föreningen ”Varken Hora eller Kuvad”. Föreningen har i en studie, som omfattar 1 100 personer, kartlagt ett växande hedersförtryck i svenska förorter.

Vänsterpartiet i Sverige tillhör en del av den bredare ”vänster” som inte förmÃ¥tt ta tydlig ställning mot islamismen. Partiet har försökt tiga ihjäl egna medlemmar som tagit upp problemet. VittnesmÃ¥l om fundamentalistiska skuggor i förorten har avfärdats som ”ryktesspridning”. V har även försökt stämpla de som rest dessa frÃ¥gor som ”rasister”. Vi i Arbetarpartiet är ett sÃ¥dant exempel. Detta skrämmer oss inte. Arbetarpartiet tänker inte svika invandrarkvinnorna. Vi ska inte acceptera tvÃ¥ olika lagsystem i Sverige – ett vanligt lagsystem och ett system med sharialagar – där kvinnans ord i en rad fall endast väger hälften sÃ¥ mycket som mannens. Samma lag ska gälla för alla.

När det gäller flyktingarna kämpar vi i Arbetarpartiet för en väldig nysatsning på jobb och bostäder. Detta kräver dels ett återtagande av Alliansens skattesänkningar, dels att löntagarna tar kontroll över storbolagens vinster och investeringar. Annars riskerar de nyanlända att hamna i det tillstånd av permanent arbetslöshet och utanförskap som många invandrare, boende i storstädernas förorter, befinner sig i. Förorter där hedersförtryck och islamism är ett växande problem.

VSF antyder att vi hämtat textstycken frÃ¥n Avpixlat. Deras metod är ”guilt by association”. Vi har hämtat material om shariadomstolarnas utbredning frÃ¥n flera hÃ¥ll. En källa var Maria Hagberg. En annan var den brittiska kvinnorättsorganisationen Southall Black Sisters. En ytterligare källa var socionomen och journalisten Gunnar Sandelin samt professorn i etnologi Karl-Olov Arnstberg som beskriver detta i en debattartikel.

Sandelin och Arnstberg har tydligen blivit citerade på Avpixlat. Detta är inget som vi visste, eller skulle ha brytt oss om, om vi visste. Vi har även hämtat material från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Migrationsverket. Deras siffror har också använts på Avpixlat. Innebär detta att SCB är rasistiskt? Eller innebär det att de som hämtar siffror från SCB är rasister? Naturligtvis inte. Då skulle de enda icke-rasisterna vara de som inte använder fakta (vilket stämmer in på VSF). Att vi samlar in material från de som kan sina saker är en självklarhet. Däremot säger denna oärliga debattmetod en hel del om våra motståndare (VSF).

Vi bryter med den beröringsskräck som råder när det gäller islamisternas förtryck. I kampen mot shariadomstolar och två parallella rättssystem ser vi muslimer som våra viktigaste allierade. Vi har kritiserat katolska kyrkans övergrepp mot barn. Det är katolska kyrkans allt starkare ställning som gör att regeringen i Polen nu ställt sig bakom ett fullständigt abortförbud. Vår kamp riktar sig mot alla religioner som hotar det sekulära samhällets demokratiska fri- och rättigheter. Religionskritik är inte rasism.

Lars-Erik Utberg
Davis Kaza
Arbetarpartiet