Regeringen uppmuntrar inte längre utbildningskvalitet, skriver Moderat Student, som menar att budgeten går ut över studiekvaliteten, studentlivet och forskningen.

Bostadsbristen är påtaglig för studenter i hela landet. Universitetsplatserna har byggts ut kraftigt de senaste 20 åren, men kvaliteten har blivit lidande på många utbildningar runt om i landet. Studenter och lärosäten behöver reformer för fler bostäder och bättre utbildningskvalitet. Istället kommer den rödgröna regeringens budgetförslag, en budget som slår hårt just mot kvaliteten och bostadsbyggandet. Det drabbar oss studenter.

Det byggs inga nya bostäder utan en fungerande marknad. Regeringen inför nu subventioner ingen vill ha – idag gäller varken fri produktion, utformning eller prissättning på bostadsmarknaden. Allt detta innebär att färre bostäder byggs och därmed blir det svårare för studenter att hitta boende. I värsta fall får man till och med tacka nej till en erhållen studieplats.

Bostadsmarknad är fortfarande en djungel av byråkrati som sätter käppar i hjulet för framväxten av bostäder. Därför behöver bostadsmarknaden färre regleringar och hinder. Det är så vi får igång byggtakten.

Regeringen plockar även ut 6,5 miljarder kronor från Akademiska Hus. Detta är pengar som indirekt tas från den högre utbildningen och studenterna för att finansiera bidragssystem. Uttaget tvingar Akademiska Hus att skriva upp värdet på sina fastigheter och med största sannolikhet höja sina hyror. Nu undergrävs på lång sikt stabiliteten i bolaget och högre hyror kommer gå ut över så väl studiekvaliteten, studentlivet och forskningen.

När vi studenter påbörjar en utbildning förutsätter vi  att utbildningen håller en hög kvalitet. Regeringen uppmuntrar inte längre utbildningskvalitet – UK-ämbetet delade tidigare ut en pott pengar till lärosäten som ansågs hålla mycket hög kvalitet. Umeå universitet fick 13 miljoner mindre än väntat när regeringen väljer att satsa på mindre etablerade högskolor.

Inte nog med det, det blir mindre lönsamt att plugga. Höjda inkomstskatter för över en miljon vanliga löntagare och höjda marginalskatter, världens högsta marginalskatt på över 60 procent. Marginalskattenivåer som man kan kalla rena straffskatter på utbildning.

Moderata studenter vill istället se högre kvalitet på våra utbildningar. Därför anser vi att UK-ämbetet ska ha en pott pengar att dela ut till högpresterande lärosäten och stärka mandatet att stänga ned undermåliga utbildningar.

Sverige har idag bland de sämsta utbildningspremierna i OECD-området vilket leder till en brist i många akademiska yrken, som till exempel ingenjörer. Moderata studenter anser därför att inkomstskatterna bör sänkas så att det blir mer lönsamt att plugga.

Alliansregeringen gjorde inte allt, absolut inte. Flera steg togs dock i rätt riktning. Främst på bostadsmarknaden med en del regelförenklingar och byggtakten är nu uppe i höga nivåer, men långt ifrån vad som behövs. Alliansen vill till skillnad från regeringen fortsätta regelförenkla för fler bostäder.

Sveriges studenter behöver en regering som satsar på högre kvalitet och på fler bostäder. Därför behöver Sveriges studenter en Alliansregering!

Anton Bergström
ordförande moderata studenter vid Umeå universitet
och gruppledare Moderat Student
Rasmus Höjer
vice ordförande moderata studenter vid Umeå universitet
och kårfullmäktigeledamot Moderat Student.