Frågan om fler och större praktikmöjligheter och tydligare arbetsmarknadskoppling inom högre utbildning måste beredas plats på dagordningen, menar Juseks studerandesektion.

Sveriges universitet och högskolor har nu avslutat sina terminer och gått in i dvala för sommaren. Många studenter har nu begärt ut sin examen och gjort sig redo för att ta steget ut på arbetsmarknaden. Väl där är det många som möts av kalla handen då krav ofta ställs på praktisk yrkeserfarenhet ifrån sektorn; något som många studenter inte kunnat tillskansa sig under sin utbildning.

En signifikant del av Sveriges universitets och högskolors utbildningar fäster extremt stor tonvikt på teoretiska aspekter av utbildningen och förbereder studenterna för en forskarkarriär. Då enbart en bråkdel sedan går vidare längs forskarspåret kan detta tyckas vara en märklig prioritering.

Jusek studerandesektion menar att frågan om fler och större praktikmöjligheter inom ramen för utbildningen måste beredas plats på dagordningen tillsammans med frågan om tydligare arbetsmarknadskoppling inom högre utbildning. Det är inte hållbart, vare sig för individ eller för samhälle, att tusentals studenter skuldsätter sig för att sedan hamna i arbetslöshet. Resultatet av diskrepansen är att färdigutbildade studenter tvingas ta okvalificerade jobb och därmed snuva unga och nyanlända på dessa.

Med detta som bakgrund uppmanar Jusek studerandesektion minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att beakta detta problem och implementera arbetsmarknadsperspektivet tydligare i utbildningssystemet.

För Juseks studerandesektion:
Emma Liikanen
Hannes Guggenheimer
Marco Poblete
Linnéa Dejemo
Martin Andersson
Huyao Zhou
Julia Lidström