Det finns stor anledning till oro på grund av de nya kårhusplanerna, tycker Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ. Umeå studentkårs ordförande svarar.

Umeå studentkår har nystartat arbetet med att skapa ett kårhus. Ritningar och skisser finns klara på ett hus som ska innehålla pub, studieplatser samt en mini-foodcourt. Dessutom är det tänkt att kårexpeditionen ska flytta in i huset. Kårordförande Sandra Reinklou (S) kommenterar det hela i Vertex med orden ”det kommer bli ett asnice ställe”. Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ delar inte denna obekymrade attityd. Vi anser att det finns stor anledning till oro.

Umeå studentkårs senaste försök att bedriva kårhusverksamhet var 2013. Det började i storhetsvansinne – och slutade i fiasko och konkurs. Den dåvarande kårstyrelsen hade upptäckt att kåren hade pengar på banken. Här skulle lekas storkrögare! Utan affärsplan och med bristfälliga ekonomiska kalkyler skulle det bli kårhus på Corona. ”Sjukt ballt och häftigt”, tyckte dåvarande kårordföranden. Resultatet? Konkurs ett drygt år senare. Över 700 000 kronor i förlust. Detta ska läggas till att Umeå studentkår avvecklade sin tidigare verksamhet på Corona efter förluster på 1,3 miljoner åren 1999–2000.

På mindre än 15 år har Umeå student­kår alltså förlorat två miljoner kronor på krogar och kårhus. Den senaste ”resans” förluster doldes i den anonyma s.k. Kårhusstiftelsen. Någon utvärdering och analys av vad som gick fel har ingen kårstyrelse brytt sig om att göra.

I förra numret av Vertex kunde vi läsa att beslutet om ett nytt kårhus tas redan i november. Men i de handlingar som skickats ut till ledamöterna i kårfullmäktige är det som om det förra kårhusexperimentet inte existerat. Dessutom saknas affärsplan och ekonomiska kalkyler. Men kårordföranden tycker att det ska bli ”asnice”…

Umeå studentkårs medlemmar förtjänar ett eget kårhus. Men innan kårstyrelsen tar något som helst steg i denna riktning måste det förra kårhuset utvärderas i syfte att kunna svara på a) vad som orsakade att det förra kårhuset gick i konkurs efter bara ett drygt år och b) hur ett likadant ekonomiskt fiasko ska undvikas i samband med öppnandet av det nya kårhuset. Sedan måste en affärsplan och budget presenteras snarast. Ett annat agerande vore fullständigt ansvarslöst.

Egentligen förtjänar Umeå studentkårs medlemmar även en ursäkt från de tre kårpartier som var huvudansvariga för fiaskot med det förra kårhuset: Socialdemokraterna, Vänsterns Studentförbund och Liberala Studenter.

Lars-Erik Utberg
Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ

SVAR DIREKT:

Umeå studentkår vill först och främst klargöra skillnaden mellan Umeå studentkår och Kårhusstiftelsen. Kårhusstiftelsen har ett enskilt ändamål: att bedriva kårhusverksamhet. Det är alltså en separat organisation som inte ägs av Umeå studentkår och som kommer att hyra hela kårhuset och Umeå studentkår kommer enbart ta ställning till att flytta kårens kansli till kårhuset.

Det tidigare kårhusprojektet togs över av Kårhusstiftelsen som även då tog allt underskott. Umeå studentkår har alltså inte förlorat 2 miljoner på 15 år. Årets kårstyrelse kan inte ta ställning till hur tidigare kårstyrelser ”borde” ha agerat.

De misstag som däremot begicks kring tidigare kårhus var att all personal var anställd och att det skedde genom ett aktiebolag. Verksamheten i nya kårhuset kommer vara mindre omfattande, skötas helt ideellt av föreningarna och kommer kunna likställas med andra kårpubar på Campus.

Sandra Reinklou
ordförande Umeå studentkår