21 July, 2019

 
 • amtel_250x87_NY
 • menskoppen
 • Hjälp oss motarbeta
  destruktiva könsroller

  Publicerad 28 oktober, 2016

  Umeå studentkår kan inte stillasittande tillåta att nuvarande förtryck tillåts fortskrida. Vi vill ta rygg på dem som går i bräschen, skriver ledningen för Umeå studentkår.

  Nu har höstterminen på universitetet börjat. En höst fylld av förväntan och spänning med nya utmaningar. Kanske en ny stad. En ny start. Men ett obehagligt eko klingar in bland de gulnande löven. Ett eko från en sommar kantad av rubriker om sexuella trakasserier och våldtäkter på festivaler landet runt. Festivaler som för många är sommarens höjdpunkt har för vissa blivit det totalt motsatta. Sällan har dessa problem uppmärksammats på samma sätt förut. Att män tar sig rätten till kvinnors kroppar är däremot inget nytt. Att patriarkala strukturer tvingar in människor i destruktiva könsroller är ingen nyhet. Det är ett djupgående samhällsproblem som måste bekämpas på samhällets alla nivåer.

  Den 23 augusti rapporterade Sveriges Radio om hur Skolverket, i samband med den uppmärksamhet som dessa frågor fått medialt, vill lyfta de problem skolväsendet har med sexuella trakasserier. Skolan är, enligt polisens underrättelsetjänst NOA, den plats där den översvallande majoriteten av alla övergrepp begås. Festivalernas problem är bara en droppe i den ocean av problem som drabbar tjejer och transpersoner varje dag, i en miljö där de av lagen tvingas infinna sig.

  Läroplanen kräver att alla anställda inom skolans värld ska arbeta för att motverka trakasserier, men enligt Skolverket ligger skolorna efter i det förebyggande arbetet. Skolan är den fysiska plats där flest ungdomar blir utsatta. Skolan är den plats trakasserier oftast sker, en miljö där övergreppen normaliseras. En plats där en lär sig att ”det är så killar är”. Men det är också en plats där vi tillsammans har möjlighet att lägga grunden för något nytt.

  I en debatt i ”P1 morgon” mellan utbildningsminister Gustav Fridolin och Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, nämndes flera förslag på hur vi långsiktigt ska bryta detta beteende. Där talades om förebyggande arbete, att vuxna i högre grad ska finnas och röra sig i miljöerna där elever finns, utbyggande av ett Skolutvecklingsprogram där de skolor som lyckas bäst i Sverige lättare ska kunna sprida sin kunskap vidare där de ska lära av varandra i bland annat normkritiskt arbete och utvärderingar av och satsningar på sex och samlevnadsundervisning för både lärare och elever. Äntligen läggs fokus på det långsiktiga strukturella arbetet. Förhoppningsvis sätter vi en alldeles för mossbevuxen sten i rullning.

  Alla i samhället måste bidra efter förmåga om vi ska lyckas driva ut det gift som infekterar vårt samhälle och som berör oss alla. Ju mer makt till förändring desto mer ansvar. Det gäller bestämmelser från Rosenbad till uppfostran kring köksbordet. Det gäller på arbetsplatser, det gäller på hemmaplan, det gäller i föreningslivet, det gäller den offentliga verksamheten, det gäller kulturen, det gäller från förskolan till universiteten. Varje liten del av samhället är påverkat. Det betyder att för att lyckas måste varje liten del hjälpa till i förändringen.

  Vi i Umeå studentkår vill dra vårt strå till stacken, ett så stort som vi bara klarar av att släpa på. Vi startade hösten med en affischkampanj för att synliggöra hur jargonger och stereotypa könsroller lägger grunden för trakasserier och övergrepp. Vi vill förutom det arbete vi redan gör utöka samarbetet och gemensamt utbilda studenter och universitetsanställda i genus och härskartekniker. Vi vill bjuda in föreläsare, vi vill anordna utbildningar som ger praktiska redskap mot härskartekniker och hjälpa till att arrangera killmiddagar för män för att prata om manlighet och maskulinitet. Vi vill utreda varför det på vissa fakulteter anmäls betydligt fler trakasserier än på andra och försöka hitta verktyg för att åtgärda detta.

  Det finns många svar på hur vi uppnår ett jämställt samhälle. Det rör sig om allt från normbrytande pedagogik till förändringar av pensionssystemet och föräldraledigheten. Det kan röra sig om kvotering in i bolagsstyrelser, om facklig kamp för välfärdsyrken, åtgärder som underlättar för kvinnor att starta egna företag, tryggande av det offentliga rummet, rätt till heltid, arbetsförkortning, sexualupplysning, införandet av en samtyckeslag och uppbyggande av separatistiska rum m.m.

  Vi vet inte hur allt ska göras, men vi vet att vi vill göra någonting. Vi i Umeå studentkår kan inte stillasittande tillåta att nuvarande förtryck tillåts fortskrida. Låt oss vända de vidriga handlingar som uppmärksammats i media i sommar till en kraftsamling. Vi vill ta rygg på dem som går i bräschen. Vi vill vara med och föra facklan vidare. Visst vill du det med?

  Har du svar på hur vi kan jobba med dessa frågor, eller hur vi kan förbättra det vi redan gör, kontakta gärna oss.

  Anton Sandin
  2:e vice kårordförande, ansvarig för arbetsmiljö
  och lika villkor, Umeå studentkår

  Sandra Reinklou
  ordförande, Umeå studentkår
  Erik Arvidsson
  1:e vice ordförande, Umeå studentkår

   

  Genom att kommentera godkänner du Vertex kommentarsregler.

  Vertex kommentarsregler

  Vertex.nu välkomnar läsarna att säga sin mening. Dina åsikter, reaktioner och kunskaper är viktiga för oss och berikar det redaktionella materialet – i din kommentar får du gärna kritisera, argumentera emot och tillföra ny kunskap i ämnet.
  Vi vill att artikelkommentarer ska hålla en hög kvalitet och vill därför att du som skriver tänker på följande:

  – Håll en vänlig och respektfull ton och visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.
  – Håll dig till ämnet.
  – Att skriva under med eget namn ger inlägget större tyngd än om du använder pseudonym.
  – Använd ett civiliserat språkbruk.
  – Skriv kort, max 500 tecken för kommentarer.
  – Skriv på svenska eller engelska.

  Kommentarerna får inte innehålla:
  – Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
  – Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
  – Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
  – Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet.
  – Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.
  – Svordomar eller obscena ord.
  – Kommersiella budskap eller reklam.

  Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att redaktionen läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot reglerna. Observera också den som skriver en kommentar som strider mot lag kan komma att hållas personligen ansvarig.

  Din kommentar kan publiceras på annat sätt än via funktonen för artikelkommentarer, t.ex. i papperstidningen Vertex eller i samband med annan artikel på vertex.nu.

   
  Umeå studentkårs medlemsantal från starten till idag. 1998 delas Umeå studentkår upp och två nya kårer bildas. 2010 avskaffas det obligatoriska medlemsskapet i studentkårer för studenter. Båda händelserna påverkar antalet kårmedlemmar, som var allra högst i mitten av 1990-talet, då mer än 18 000 studenter var medlemmar i Umeå studentkår. Bilden från Scharinska Villan, som under många år var kårhus, någon gång kring 1970.

  Studentkår firar 60 år
  av party och protester

 • Mest läst senaste månaden

 • Frilansarfejsen

 • Vädret på campus

 • Tipsa redaktionen!

 • Senaste kommentarer

 • Klotterplanket

 • Tinahs seriestrippar

 • Länkar när du söker svar

 • RSS RSS från vk.se

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.