21 July, 2019

 
 • menskoppen
 • amtel_250x87_NY
 • Dokumentet ett stöd
  för förtroendevalda

  Publicerad 16 mars, 2016

  För att kåren som organisation ska kunna driva krav och påverka i större nyckelfrågor håller det inte att enbart jobba ett år i taget, skriver Umeå studentkårs styrelse i ett svar på Arbetarpartiets insändare.

  I sin insändare till Vertex skriver Arbetarpartiet (AP) och Lars-Erik Utberg att den nuvarande majoriteten i kåren försöker detaljstyra de förtroendevaldas åsikter genom att anta ett utbildningspolitiskt handlingsprogram. Detta utspel är svårt att bemöta då Arbetarpartiet förvisso tycker att kåren kan ha olika policys, men inte i just utbildningspolitiska frågor. Den här policyn är enligt AP “något helt annat”, vilket inte beläggs med några exempel från dokumentets innehåll.

  Kåren är en politisk och demokratisk organisation. Policyn i fråga är ett resultat av en demokratisk beslutsgång, däribland en remissrunda där AP valde att avstå från att kommentera innehållet. Istället valde AP att lyfta frågan på sittande fullmäktige.
  AP konstaterar bland annat att åsikter kring frågor rörande till exempel studieavgifter kan gå vitt isär kårlistorna emellan, vilket är riktigt. Men ska kårens åsikt i en fråga utgöras av flera ståndpunkter som motsäger varandra? Ska vi sluta arbeta utåtriktat med studentfackliga frågor och bara debattera internt?

  Syftet med dokumentet Umeå studentkårs policy för utbildningspolitiska ställningstaganden är inte som Abetarpartiet påstår att “detaljstyra vad kårens förtroendevalda och anställda får ha för åsikt i olika utbildningspolitiska frågor”. Dokumentet är, vilket också framgår av inledningen, tänkt att utgöra ett stöd för förtroendevalda och tjänstemän inom organisationen i olika frågor. Kåren är en organisation med en hög genomströmning vilket innebär att samtliga förtroendevalda kan vara utbytta från ett år till nästa vilket får till följd att det organisatoriska minnet blir extremt kort.

  För att vi som organisation ska kunna driva krav och påverka i större nyckelfrågor som exempelvis studiemedel, studieavgifter och digital salstentamen på längre sikt så håller det inte att enbart jobba ett år i taget. Faktum är att vi redan nu arbetar med dokument som påverkar hur de förtroendevalda ska agera i olika frågor. I enlighet med Arbetarpartiets resonemang bör vi inte heller anta någon operativ plan då det rimligtvis får anses detaljstyra vad presidiet och studentombuden ska göra under verksamhetsåret.

  Arbetarpartiet ställer sig också frågande kring vad som händer med förtroendevalda och anställda som avviker från och huruvida kårstyrelsen planerar att “bestraffa” dessa. Detta är helt taget ur luften och vi kan givetvis bara besvara frågan med ett nej.

  Nils Persson
  ordförande (VSF), Umeå studentkår
  Jonas Nordström
  1:e vice ordförande med ansvar för
  utbildningsfrågor (S), Umeå studentkår

   

  Genom att kommentera godkänner du Vertex kommentarsregler.

  Vertex kommentarsregler

  Vertex.nu välkomnar läsarna att säga sin mening. Dina åsikter, reaktioner och kunskaper är viktiga för oss och berikar det redaktionella materialet – i din kommentar får du gärna kritisera, argumentera emot och tillföra ny kunskap i ämnet.
  Vi vill att artikelkommentarer ska hålla en hög kvalitet och vill därför att du som skriver tänker på följande:

  – Håll en vänlig och respektfull ton och visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.
  – Håll dig till ämnet.
  – Att skriva under med eget namn ger inlägget större tyngd än om du använder pseudonym.
  – Använd ett civiliserat språkbruk.
  – Skriv kort, max 500 tecken för kommentarer.
  – Skriv på svenska eller engelska.

  Kommentarerna får inte innehålla:
  – Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
  – Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
  – Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
  – Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet.
  – Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.
  – Svordomar eller obscena ord.
  – Kommersiella budskap eller reklam.

  Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att redaktionen läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot reglerna. Observera också den som skriver en kommentar som strider mot lag kan komma att hållas personligen ansvarig.

  Din kommentar kan publiceras på annat sätt än via funktonen för artikelkommentarer, t.ex. i papperstidningen Vertex eller i samband med annan artikel på vertex.nu.

   
  Umeå studentkårs medlemsantal från starten till idag. 1998 delas Umeå studentkår upp och två nya kårer bildas. 2010 avskaffas det obligatoriska medlemsskapet i studentkårer för studenter. Båda händelserna påverkar antalet kårmedlemmar, som var allra högst i mitten av 1990-talet, då mer än 18 000 studenter var medlemmar i Umeå studentkår. Bilden från Scharinska Villan, som under många år var kårhus, någon gång kring 1970.

  Studentkår firar 60 år
  av party och protester

 • Mest läst senaste månaden

 • Frilansarfejsen

 • Vädret på campus

 • Tipsa redaktionen!

 • Senaste kommentarer

 • Klotterplanket

 • Tinahs seriestrippar

 • Länkar när du söker svar

 • RSS RSS från vk.se

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.