GN:s monopolställning på Umeå universitets café- och restaurangmarknad är mycket olycklig för studenterna, som tvingas betala ockerpriser, menar Moderat Student i ett debattinlägg.

Sedan ett par år tillbaka är listan Kvarkens Kamrater representerade i Umeå studentkårs fullmäktige. En av listans huvudfrågor berör lunchpriser på campus, som man menar är alltför dyra. Man har därför föreslagit en subvention av luncherna, med syftet att studenter inte ska behöva betala mer än 30 kronor per måltid.

Även om vi i Moderat Student menar att en sådan subvention är orealistisk då den skulle medföra enorma kostnader, så sätter ändå Kvarkens Kamrater fingret på ett högst reellt problem för alla studenter vid Umeå universitet; priset på mat är orimligt högt, något som slår hårt mot oss studenter som i många fall inte har mycket pengar att röra oss med.

Anledningen till att vi har fått denna situation är att det finns ett företag med monopolställning på stora delar av campus: GN caféer. GN caféer driver som många vet Café Lindell i Lindellhallen – det enda serveringsstället i anslutning till UB. Går man in i Samhällsvetarhuset kommer man till Tornet där GN driver Café Tornet, och rör man sig mot Lärarhuset finner man Café Läraren, likaså GN-drivet. Man har också restaurang Uminova på Uminova Science Park, Café Förvaltningen i Förvaltningshuset och Café KBC i KBC-huset.

Förutom den smått komiska bristen på uppfinningsrikedom vad gäller namngivning av sina caféer, så har man en slående brist på konkurrens, vilket naturligtvis är det som möjliggör denna hutlösa prissättning. Totalt driver GN alltså sex caféer på och i anslutning till campus. Denna monopolställning på Umeå universitets café- och restaurangmarknad, särskilt i Samfaks byggnader, är naturligtvis en guldgruva för GN:s ägare, men den är mycket olycklig för studenterna, som tvingas betala ockerpriser.

Att säkerställa ett billigt matutbud på campus är en del i ett större arbete för att göra Umeå universitet mer studentvänligt och Umeå till en bättre studentstad. Här spelar kårerna med sitt påverkansarbete en viktig roll.

Moderat Student lyfte framgångsrikt fram denna problematik inför kårvalet i våras, ett val där vi växte kraftigt. Vi kommer självklart att även fortsättningsvis driva frågan på våra kampanjer såväl som i vårt oppositionsarbete inom Umeå studentkår. Som ett första steg har vi redan nu i den operativa planen för 16/17 fått igenom att kåren ska ha som målsättning att GN caféers monopolställning ses över och avskaffas.

Nu vill vi se att kåren aktivt driver frågan så att upphandlingen med GN ses över och fler aktörer uppmuntras att komma in på marknaden. Vi har förstås inget principiellt motstånd mot just GN. Det viktiga för oss är att det utvecklas en mångfald av aktörer på universitetets restaurangmarknad som konkurrerar om kunderna och prissättningen.

När detta sker är vi övertygade om att matpriserna – tack vare den fria marknaden – på ett naturligt sätt kommer att gå ned, och detta kommer att märkas och uppskattas av studenter, anställda och alla andra som vistas på vårt universitet.

Andreas Fällström
ledamot för Moderat Student
i Umeå studentkårs fullmäktige

Pasi Huikuri
gruppledare för Moderat Student
i Umeå studentkårs fullmäktige